cây hương thảo

Cây hương thảo - món quà của thiên nhiên

Thiên nhiên vô cùng phong phú với ngàn vạn loại cây khác nhau, nhưng lại hiếm loài cây nào mang ý nghĩa ở cả hai thế giới âm - dương. Liệu cây hương thảo sao lại có khả năng đặc biệt đến thế ?

Xem thêm