cách chăm mai đón tết

Cách chăm sóc mai vàng trước tết

Muốn có được cây mai có nhiều nụ to tròn, sai nụ, cành nhánh bố trí thích hợp, dáng cành uyển chuyển, nhẹ nhàng, thanh thoát một cách nghệ thuật, đòi hỏi phải có một quá trình chăm sóc cây cảnh cực kỳ chu đáo và khoa học trong cả 365 ngày của năm.

Xem thêm