Bảng giá dịch vụ tại Fun Clean

Regular Domestic Cleaning Prices

Cắt tỉa cây hoa kiểng 600k/ngày
Cắt tỉa cây cảnh nghệ thuật 700k/ngày
Cắt cỏ 700k/ngày
Tuần đến chăm sóc cây cỏ 01 lần Tháng 3 triệu
Tháng đến chăm sóc 2 lần Phí: 1,5 triệu/tháng
Giá trên có giá trị tham khảo, tùy theo khối lượng cây cỏ trong sân vườn cũng như yêu cầu của khách hàng thì giá dịch vụ có thể tăng hoặc giảm

Bảng giá ước tính cho dịch vụ chăm sóc cây mai vàng

Cắt tỉa, uốn sửa, thay đất chậu cây, phun thuốc – ½ day Giá ngày công 500k (phần thuốc tính riêng)
Cắt tỉa, uốn sửa, thay đất chậu cây, phun thuốc trong ngày Giá ngày công 600k (phần thuốc tính riêng)
Chăm sóc tại vườn khách hàng 3 triệu/cây/1 năm.
Giá trên có giá trị tham khảo, vì còn tùy thuộc vào cây lớn hay nhỏ, xa hay gần và yêu cầu thời gian đến chăm sóc.

Bảng giá ức tính dịch vụ cho thuê mai vàng trưng tết

Cây cao 2m, đường kính tán 1,2m, hoành gốc 40cm Giá thuê: 9,000,000đ. Giá bán: 24,000,000đ
Cây cao 2,1m, đường kính tán 1,2m, hoành gốc 40cm Cho thuê: 9,000,000đ. Bán: 25,000,000đ
Cây cao 2,2m, đường kính tán 1,7m, hoành gốc 45cm Cho thuê: 40,000,000đ. Bán: 65,000,000đ
Cây cao 2,7m, đường kính tán 1,8m, hoành gốc 75cm Giá thuê: 40,000,000đ. Giá bán: 150,000,000đ
Cây cao 3m,đường kính tán 2m, hoành gốc 72cm Giá thuê: 40,000,000đ. Giá bán: 100,000,000đ.
Cây kiểu Bonsai cao 1,4m, đường kính tán 1m, hoành thân 35cm Giá thuê: 6,700,000đ. Giá bán: 40,000,000đ.
Giá thuê có thể thay đổi tùy vào từng loại cây mà khách hàng lựa chọn

Bảng giá ước tích dịch vụ thi công công trình cảnh quan

Giá thi công 700k/ngày/ người.

Cần hỗ trợ? Vui lòng chọn